יום: 31 בדצמבר 2018

Training

31.12.18 יום ב'

חימום: פעמיים
20 סקווטים
חצי דקה סמיכה קדמית
20 הרמות רגליים בשכיבה

יסוד
לנג'ים עם KB

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
15 סקווטים
20 לנג'ים
30 ABMAT
15 גובלט סקווט
20 לנג'ים עם KB
30 ABMAT עם כדור

תרגולת 3 WOD – טבטה
כדור קיר
שכיבות ברכיים
או
משיכות טבעת

תרגולת 4 WOD – סאלי
הנפות KB כבד