יום: 1 בינואר 2019

Training

01.01.19 יום ג'

חימום: פעמיים
40 סומו דדליפט הייפול KB קל
30 הנפות KB
20 ABMAT

יסוד
קימה טורקית

כוח
SNATCH PUSHPRESS 3-3-3-3
חצי דקה סמיכה צידית בין לבין

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
חמש חזרות
12 סנצ' KB / DB ביד אחת
12 סנצ' KB / DB ביד שנייה
12 מתח
30 סומו דדליפט הייפול KB
2 ד' מנוחה

תרגולת 2 WOD – צ'קאוט
שלוש פעמים
5 קימה טורקית בכל יד
להגדיל משקל בין סטים