יום: 14 בינואר 2019

Training

14.01.19 יום ב'

חימום: פעמיים
20 הנפות KB
ABMAT 15
3 טיפוסי חבל

יסוד
פושפרס שק כוח

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
3-6-9-12-15
פושפרס שק כוח
ABMAT + WB
הנפות KB
גובלט סקווט
משיכות טבעת / שליש מתח
30 ק. חבל / ריצה במקום עם הגבהות ברכיים

תרגולת 2 WOD – למירב חזרות
10 דקות
3 סקווט אחורי שק כוח
12 הנפות KB רוסיות
16 טיפוסי הרים על כדור

CROSSFIT TOTALTraining

13.01.19 יום א'

חימום: פעמיים
30 ABMAT
30 KB
10 מתח / עם משקל

יסוד
JERK

כוח
CFTOTAL X3
BACKSQUAT 3-3-3
PRESS 3-3-3
DEADLIFT 3-3-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
3-6-9-12
ג'רק
שכיבות סמיכה / ברכיים
ABMAT + WB/ רלמ"מ
קלין KB שמאל
קלין KB ימין
פולקום שק כוח