יום: 21 בינואר 2019

Training

21.01.19 יום ב'

חימום: פעמיים
15 כדור קיר
20 הנפות KB רוסיות
16 לנג'ים עם פלטה עילי

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
10-20
סנצ' DB/KB מתחלף
פולקום

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
5 דיפים בקופסאות / אחוריים על צמיג
5 שכיבות סמיכה / ברכיים
15 הנפות KB
15 רלמ"מ / הרמות רגליים בשכיבה
25 סומו דדליפט הייפול KB
25 עליות קופסה
דקה מנוחה