יום: 5 בפברואר 2019

Training

05.02.19 יום ג'

חימום: פעמיים
15 נדנודי חלול
20 הנפות KB
15 פטיש בכל יד

כוח
BACKSQUAT 5-5-3-3-3
חצי דקה סמיכה קדמית בין לבין

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
100 קפיצות חבל / ריצה 400
50 סקווט AIR SQUAT
40 ABMAT
30 כדור קיר
20 שכיבות סמיכה / ברכיים
10 מתח / בקפיצה
100 קפיצות חבל / ריצה 400

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
5 דקות
12 הנפות KB רוסיות 2XKB
6 סקווט קדמי 2XKB
3 פושפרס 2XKB