יום: 11 בפברואר 2019

Training

11.02.19 יום ב'

חימום: פעם אחת
40 סקווטים
30 סומו דדליפט KB
20 משיכות טבעת
10 שכיבות סמיכה

יסוד
EMOM
כל דקה על הדקה

תרגולת 1 WOD – כל דקה על הדקה
10 ד'
אי זוגי
20 הנפות KB רוסיות
זוגי
15 הרמות רגליים / 5 רלמ"מ

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
שלוש חזרות
30-40-50 קפיצות חבל / כוכב
10-20-30 משיכות טבעת / חצי חזרות מתח
30-25-20 כדור קיר
35-25-15 ABMAT
5-10-15 פולקום