יום: 25 בפברואר 2019

Training

25.02.19 יום ב'

חימום: פעמיים
80 קפיצות חבל
2 הקפות הליכת חוואי עם KB
30 משיכות טבעת
5 פולקום

יסוד
סנצ' KB / DB

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
חמש חזרות
10-20-30-40-50 סנצ' DB/ סנצ'ים KB
10-10-10-10-10 שכיבות סמיכה / ברכיים
15-15-15-15-15 כפיפות ABMAT+WB
5 – 4 – 3 – 2 – 1 פולקום
– הגבלת זמן של 25 ד'
– נגיעה ברצפה עם KB / DB

תרגולת 2 WOD – סאלי
סקווטים
משיכות טבעת

תרגולת 3 WOD – טבטה
ישיבות V
ישיבה סטטית על קיר