יום: 6 במרץ 2019

Training

06.03.19 יום ד'


חימום: פעמיים
40 חתירה
30 הנפות KB
20 גובלט סקווט
10 ישיבות V

כוח
SUMO DEADLIFT HIGHPULL 5-5-3-1
10 פשיטות GHD בין לבין
BENCHPRESS 5-5-5-5

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים:
15 דדליפט
10 פולקום
10 קלין
20 משיכות טבעת
5 ט'רסטרים
10 מתח / בקפיצה
15 מקבילים אחוריים/ 5 טבעות