יום: 18 במרץ 2019

Training

18.03.19 יום ב'

חימום: פעמיים
20 הנפות
חצי דקה DEADHANG
INCH WORM הלוך ושוב

יסוד
סקווט קדמי KBX2
הנפות 2KB רוסיות כבדות

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
4 חזרות
ריצת חניה
5 הנפות 2KB רוסיות
10 סקווט קדמי 2KB
25 ABMAT + WB
35 הנפות KB

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
7 ד'
5 משיכות טבעת
5 כדור קיר
10 לנג'ים עם פלטה עילית