יום: 26 במרץ 2019

Training

26.03.19 יום ג'

חימום: פעמיים
20 כדור קיר
30 הנפות KB
10 פטיש על גלגל בכל יד

כוח
BACKSQUAT 5-5-3-3
ONE HAND PUSH UP 3-3-3-3
בכל יד. התאמות בהתאם ליכולת. ברכיים או קופסה

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
ארבע חזרות
4 פושפרס 2XKB
5 סקווט קדמי 2XKB
6 קלין עם מוט כבד מהרצפה
חצי דקה סמיכה קדמית
7 מתח / 14 משיכות טבעת
8 שכיבות סמיכה / 16 ברכיים
9 כדור קיר
10 רלמ"מ / 20 הרמות רגליים בשכיבה