יום: 29 במרץ 2019

GRACETraining

29.03.19 יום ו'

חימום: פעמיים
30 גובלט סקווט
20 פושפרס KB
10 קלין KB
מוביליטי מקל

יסוד
TURKISH SITUP

כוח
DIP 5-5-3-1
סקייל: אקצנטרי
BENCHPRESS 5-5-5-5

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
5 פעמים
30 לנג'ים בהליכה עם 2KB
5 מתח סטריקט / C2B/ בקפיצה
15 טורקי חלקי עם KB בכל יד

תרגולת 2 WOD – גרייס GRACE
30 קלין וג'רק