יום: 3 באפריל 2019

KELLY

03.04.19 יום ד'

חימום: פעמיים
40 חבל עם 10 נסיונות לכפולות
20 ABMAT עם 5 נסיונות ל T2B
16 לנג'ים עם פלטה עילית

יסוד
כדור קיר
סקווט קדמי ופושפרס 2XKB

כוח
DEADLIFT 5-3-3-3
BACKSQUAT 3-3-3

תרגולת 1 WOD – קלי חלקי KELLY
שלוש פעמים:
400 מ' ריצה
30 קפיצות קופסה
30 כדור קיר

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
פעמיים:
5 פרונט סקווט KB X2 קלים
18 משיכות טבעת / אופקיות
5 דדליפט KB X1 כבד
18 ABMAT
5 פושפרס KB X2 קלים
18 שכיבות סמיכה / ברכיים