יום: 15 באפריל 2019

Training

15.04.19 יום ב'

חימום: פעמיים
15 כדור קיר
3 הליכת חוואי
30 קפיצות חבל
20 משיכות טבעת

יסוד
פושפרס 2XKB

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
לבצע חזרות של (לפי השיר "אחד מי יודע")
1
1-2
1-2-3
וכו' עד
8 …2-1

כשכל חזרה היא של:
20-1 קפיצות חבל / פלטה
2-עליות קופסה רוסיות
3-הנפות KB
4-ABMAT + WB
5-פולקום
6-שכיבות סמיכה / ברכיים
7-גובלט סקווט
8-לנג'ים עם KB
9-קלין KB בכל יד
10-פושפרס 2XKB

תרגולת 2 WOD – סאלי
מתח / משיכות טבעת
סקווטים