יום: 28 באפריל 2019

Training

28.04.19 יום א'

חימום: פעמיים
10 סומו דדליפט KB
20 הנפות KB
חצי דקה סמיכה קדמית
2 הליכת דוב

יסוד
פושפרס 2XKB

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
חזרות 3-6-9-15
קפיצות קופסה
מתח /בקפיצה / משיכות טבעת
הנפות KB
לנג'ים בהליכה + KB
ABMAT + WB
פושפרס 2XKB
כדור קיר
1/3 פולקום (1-2-3-15)
100 מ' ריצה בסוף כל סבב (סבב חניה)

תרגולת 2 WOD – צ'קאוט
טבטה
הרמת רגליים
סמיכה צידית