יום: 29 באפריל 2019

Training

29.04.19 יום ב'

חימום: פעמיים
10 סומו דדליפט KB
20 הנפות KB
חצי דקה סמיכה קדמית
2 הליכת דוב

יסוד
דיפים אחוריים בטבעות
ישיבת L

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
פעמיים
8 לנג'ים + KB
8 משיכות טבעת/ מתח
16 קפיצות קופסה
80 ק. חבל/ 60 קפיצות כוכב
8 דיפים אחוריים
8 הרמת רגליים בשכיבה
16 הנפות KB
24 כפיפות ABMAT
8 גובלט סקווט
8 בקסקווט שק כוח
16 כדור קיר
24 סומו דדליפט הייפול KB

תרגולת 2 WOD – טבטה הפוכה
10 שניות מאמץ 20 שניות מנוחה
לחילופין:
ישיבת L בטבעות / קופסאות/ פרלטים
סקווט עמוק