יום: 12 במאי 2019

Training

10.05.19 יום העצמאות

חימום: פעמיים
20 סקווטים
20 הנפות KB
10 שכיבות סמיכה

כוח
SQUAT CLEAN 5-3-3 THEN 1+ @71

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
יום העצמאות
אימון זוגות
71 קפיצות קופסה / גלגל
71 מתח בקפיצה / משיכות טבעת
71 הנפות KB
71 לנג'ים
71 ABMAT
71 פושפרס 2XKB
71כדור קיר
71פולקום
71 קפיצות חבל / כפולות

*אימון זוגות. בכל החלפה בן הזוג נח באופן מוחלט
במקרה ומישהו עושה לבד, יש להתחיל ב 41 ולהשלים עם 30

GOODMAN

8.5.19 יום הזכרון

Goodman workout

12-9-6-3 of:
400 meter run
Thrusters
T2B
Kettlebell swings
Chest to bar

Rx:
Barbell 43 kg
Kettlebell 24

Scaling options beginners/moderate:
Barbell 30/35 kg
WB abmat
Kettlebell 16/20
pull up jump/chin over bar