יום: 22 במאי 2019

Training

22.05.19 יום ד'

חימום: פעם אחת
20 הנפות KB
30 ק. חבל כפולות / 60 רגילות
מוביליטי מקל
ברגנר

יסוד
סקווט עילי

כוח
BACKSQUAT 5-5-5-1
BENCHPRESS 5-5-5-1
DEADLIFT 5-5-5-1

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
למשך 15 ד'
2 מקבילים טבעות / קופסה / אחורי צמיג
5 מתח / מתח עליון / משיכות טבעת אופקיות
5 דדליפט BB
10 סקווט עילי / אחורי BB
5 רלמ"מ / 15 ABMAT
* יש להשתמש באותו המשקל של BB
המשקל הקובע הוא של הסקווט עילי / אחורי

תרגולת 2 WOD – טבטה
אופניים
טיפוס הרים