יום: 27 במאי 2019

Training

27.05.19 יום ב'


חימום: פעמיים
ריצת חנייה
20 פטיש
16 לנג'ים

יסוד
סמיכה קדמית למצב 2

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
15 ד' למרב חזרות
5 פולקום
10 קפיצות קופסה / עליות קופסה
15 משיכות טבעת/ 5 מתח
20 ABMAT
25 הנפות KB
30 שניות סמיכה קדמית (כל 10 שניות נחשב לחזרה)

תרגולת 2 WOD – סאלי
גובלט סקווט
סמיכה קדמית למצב 2

תרגולת 3 WOD – טבטה
משיכות טבעת / אופקית על קופסה