יום: 30 במאי 2019

PartnerWod

30.05.19 יום ו'

חימום: פעמיים
20 לנג'ים עם פלטה
40 קפיצות חבל
10 פולקום שק כוח

כוח
FRONTSQUAT 5-5-3
DEADLIFT 3-3-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
בזוגות
פעמיים
10 קפיצות קופסה
20 העברות BB מכתף לכתף
30 ABMAT WB
40 הנפות KB
50 פולקום
*את ההעברות עושים בזוג. השאר החלפה ב TAP

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
7 דקות
2 מתח/ 4 משיכות טבעת
4 כדור קיר
8 ABMAT