חודש: מאי 2019

Training

05.05.19 יום א'


חימום: פעמיים
חצי דקה סמיכה קדמית
20 שניות סמיכה צידית כל צד
20 כדור קיר
20 משיכות טבעת

כוח
DEADLIFT 5-5-3-3
20 sec deep squat inbetween

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
פעמיים
15 גובלט סקווט KB
30 ABMAT
15 הנפות KB
30 הרמות רגליים / 15 T2B
15 מתח/ 30 משיכות טבעת
30 סומו דדליפט ההיפול BB

תרגולת 2 WOD – צ'קאוט
סאלי
בית ראשון ושלישי פולקום
בית שני ורביעי הנפות KB

Training

02.05.19 יום ה'

חימום: פעם אחת
30 סקווט
5 נדנודי קשת
15 ישיבות V
20 כדור קיר

יסוד
קימה טורקית TURKISH GETUP

כוח
CLEAN 3-3-3-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
בשימוש KB / DB אחד
פעמיים
5 מתח/ 10 משיכות טבעת
20 לנג'ים עיליים בהליכה (10 בכל יד)
5 מתח/ 10 משיכות טבעת
15 סנצ'ים מתחלפים
5 מתח/ 10 משיכות טבעת
5 סקווטים עיליים בכל יד
5 מתח/ 10 משיכות טבעת
2 קימות טורקיות בכל יד