חודש: יוני 2019

Training

20.06.19 יום ה'

חימום: פעמיים
200 מ' ריצה
20 הנפות KB
30 שניות פלנק כל צד

כוח
BACKSQUAT 5-5-5-3
CLEAN 5-5-5-5

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
15 סקווט קדמי מהרצפה FRONTSQUAT
10 הנפות KB
15 כדור קיר
10 רלמ"מ

*סקווט קדמי @50% מהקלין בכוח

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
7 ד'
4 מעברי קופסה
3 סנצ' KB יד שמאל
3 סנצ' KB יד ימין

Training

18.06.19 יום ג'

חימום: פעמיים
20 ABMAT
20 פטיש
200 מ' ריצה או 80 קפיצות חבל

יסוד
ג'רק / ספליט ג'רק

כוח
JERK / SPLIT JERK 5-5-3-3
20 שניות ישיבה סטטית על קיר בין לבין

תרגולת 1 WOD – לדידת זמן
ארבע פעמים:
15 סומו דדליפט הייפול
10 קלין וג'רק
30 ABMAT + WB
10 קפיצות קופסה

תרגולת 2 WOD – טבטה
סמיכה צידית
סמיכה קדמית

Training

17.06.19 יום ב'


חימום: פעמיים
200 מ' ריצה
10 גובלט סקווט
10 פיזיו גומי
20 הנפות KB

יסוד
עליות קופסה + KB

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
פולקום
עליות קופסה רוסיות + KB
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
ABMAT
כדור קיר

תרגולת 2 WOD – כל דקה
כל דקה על הדקה למשך 10 ד'
5 משיכות טבעת
5 הנפות KB
10 סקווטים

CHELSEAFRAN

16.06.19 יום א'

חימום: שלוש פעמים
חימום 'קורספיט' הקלאסי
10 ABMAT
10 בקסקווט שק כוח
10 מתח / משיכות טבעת
10 מקבילי טבעות / אחורי
10 סקווט עילי

כוח
DEADLIFT 5-5-3-3
DIPS 3-3-3-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
FRAN
9-15-21
ט'רסטר
מתח

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
CHELSEA בשינוי
5 משיכות טבעת אופקיות
10 שכיבות סמיכה
15 סקווטים

כל דקה על הדקה למשך 12 ד'