יום: 12 ביוני 2019

Training

12.06.19 יום ד'

חימום: פעמיים
60 ק. חבל
30 ABMAT
15 הנפות KB
10 כדור קיר

יסוד
DEADLIFT

כוח
DEADLIFT 5-5-3-3
גלגולי ROLL OUT X5 בין לבין

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
דקה משיכות טבעת / מתח
דקה ABMAT
דקה הנפות KB
-דקה מנוחה
2 ד' משיכות טבעת / מתח
2 ד' ABMAT
2 ד' הנפות KB
* לרשום תוצאה כוללת של ה 3 דקות הראשונות
* ולרשום תוצאה כוללת של ה 6 דקות האחרונות

תרגולת 2 WOD – סאלי
בתים 1-3 של השיר
T PUSHUPS

בתים 2-4 של השיר
גובלט סקווט