יום: 20 ביוני 2019

Training

20.06.19 יום ה'

חימום: פעמיים
200 מ' ריצה
20 הנפות KB
30 שניות פלנק כל צד

כוח
BACKSQUAT 5-5-5-3
CLEAN 5-5-5-5

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
15 סקווט קדמי מהרצפה FRONTSQUAT
10 הנפות KB
15 כדור קיר
10 רלמ"מ

*סקווט קדמי @50% מהקלין בכוח

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
7 ד'
4 מעברי קופסה
3 סנצ' KB יד שמאל
3 סנצ' KB יד ימין