חודש: יולי 2019

FIGHT GONE BAD

30.07.19 יום ג'

חימום: פעמיים
10 קפיצות קופסה
20 משיכות טבעת
20 ABMAT
10 כדור קיר

כוח
כל דקה על הדקה 8 ד'
זוגי: 5 ט'רסטרים
אי זוגי: 6 פולקום מעל מוט

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
מצוקה במריבה FIGHT GONE BAD
שלוש פעמים:
דקה כדור קיר
דקה סומו דדליפט
דקה קפיצות קופסה
דקה פושפרס
דקה משכיות טבעת
דקה מנוחה

תרגולת 2 WOD – טבטה סטטית
סמיכה קדמית וצידית

Training

28.07.19 יום א'

חימום: פעמיים
חצי דקה סמיכה צידית עבור כל צד
50 קפיצות חבל
10 שכיבות סמיכה

יסוד
BACKSQUAT

כוח
BACKSQUAT 5-5-3
FRONTSQUAT 5-5-5

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
למירב חזרות
10 דקות
5 דדליפט @50%RM5
5 הנפות KB
5 קפיצות קופסה
5 ישיבות V
*כל סבב יש להוסיף חזרה אחת

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
21-15-9
כדור קיר
פולקום

Training

24.07.19 יום ד'

חימום: פעמיים
20 ABMAT
20 פטיש על צמיג (סה"כ)
30 הנפות KB

כוח
CLEAN 5-5-5-3
T2B 10-10-10

יסוד
GROUND TO OVERHEAD

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
15 ד' למרב חזרות
10 קרקע להגבהה (G2OH)
4 פולקום מעל מוט
10 סקווט (AIRSQUAT)

תרגולת 2 WOD – צ'ק אוט
טבטה
שכיבות סמיכה
סמיכה צידית

Training

22.07.19 יום ב'

חימום: פעמיים
10 גובלט סקווט
15 כדור קיר
20 ABMAT

יסוד
פושפרס 2KB
TURKISH SITUP/ קימה טורקית חלקית

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
חמש פעמים
20 דדליפט KB כבד
25 סקווטים AIR SQUAT
10 פושפרס 2XKB
5 ישיבות V

תרגולת 2 WOD – למירב חזרות
7 דקות
5 שכיבות סמיכה / ברכיים
10 קימות טורקיות חלקיות יד ימין
10 קימות טורקיות חלקיות יד שמאל

תרגולת 3 WOD – טבטה
סקווטים