יום: 2 ביולי 2019

Training

02.07.19 יום ג'

חימום: פעמיים
80 קפיצות חבל
10 קפיצות קופסה
10 קימות טורקיות (5 כל צד)

יסוד
BEAR COMPLEX

כוח
CLEAN 5-5-3-3-3
לעלות במשקל.

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
דקה קומפלקס דוב
דקה פולקום מעל מוט
דקה ABMAT
2 דקות מנוחה
*משקל 50% מהקלין שהיה בכוח
**לרשום מספר חזרות בסוף כל סבב

תרגולת 2 WOD – ללא מדידת זמן
סקווט עילי עם המוט של התרגיל
או עם פחות

קומפלקס דוב

ANNIEHELEN

01.07.19 יום ב'

חימום: פעמיים
דקה סמיכה קדמית
20 הנפות KB
20 משיכות טבעת

יסוד
קפיצות כפולות
מתח קיפינג

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
HELEN
שלוש פעמים
400 מ' ריצה
21 הנפות KB
12 מתח / עליון / בקפיצה / טבעת

תרגולת 2 WOD – אנני
10-20-30-40-50
קפיצות חבל
ABMAT

תרגולת 2 WOD – סאלי
סקווטים