יום: 11 ביולי 2019

Training

12.07.19 יום ו'

חימום: פעמיים
ריצה 400
10 פולקום
20 הנפות KB

יסוד
פולקום מעל קופסה

כוח
BACKSQUAT 5-5-5-3
PRESS 3-3-3-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש חזרות
3 רלמ"מ
7 סקווט קדמי 2XKB או BB
10 פולקום מעל קופסה
14 הנפות KB
18 כדור קיר

תרגולת 2 WOD – טבטה סטטית
סמיכה צידית
סמיכה קדמית
סמיכה צידית צד שני
ישיבת V סטטית

SPARTANS

10.07.19 יום ד'

חימום: פעמיים
10 שכיבות סמיכה יוגה
20 הנפות KB
15 קלין וג'רק 2KB
20 ABMAT

יסוד
מגבי רצפה FLOOR WIPERS

כוח
FRONTSQUAT 5-5-5-3-1
20 שניות ישיבות L על פרלטים בין לבין

תרגולת 1 WOD – לדידת זמן
300 "ספארטנים"
25 מתח / בקפיצה
50 דדליפט
50 שכיבות סמיכה
50 קפיצות קופסה
50 מגבי רצפה
50 קלין וג'רק KB
25 מתח / בקפיצה