יום: 21 ביולי 2019

DT

21.07.19 יום א'

חימום: פעמיים
10 סקווט קלין כדור קיר
20 כדור קיר
30 ABMAT

כוח
FRONTSQUAT 5-5-5-3-3
10 לנג'ים בין לבין עם KB
יסוד
פוש ג'רק

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
DT
חמש פעמים
12 דדליפט
9 הנג פאור קלין
6 פוש ג'רק

תרגולת 2 WOD – צ'ק אוט
עם מוט בלבד
20 סנצ' ואז סקווט עילי
כל סנצ' עם סקווט עילי בעקבותיו