יום: 22 ביולי 2019

Training

22.07.19 יום ב'

חימום: פעמיים
10 גובלט סקווט
15 כדור קיר
20 ABMAT

יסוד
פושפרס 2KB
TURKISH SITUP/ קימה טורקית חלקית

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
חמש פעמים
20 דדליפט KB כבד
25 סקווטים AIR SQUAT
10 פושפרס 2XKB
5 ישיבות V

תרגולת 2 WOD – למירב חזרות
7 דקות
5 שכיבות סמיכה / ברכיים
10 קימות טורקיות חלקיות יד ימין
10 קימות טורקיות חלקיות יד שמאל

תרגולת 3 WOD – טבטה
סקווטים