יום: 19 באוגוסט 2019

Training

19.08.19 יום ב'

חימום:
80 קפיצות חבל
40 ABMAT
20 הנפות KB
טיפוס חבל אחד (3 משכיבה לעמידה)

יסוד
דיפים אחוריים צמיג או קופסה
או טבעות בישיבה

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
20 הנפות
15 כדור קיר
10 דיפים אחוריים
5 גובלט סקווט כבד

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
10 ד'
3 פולקום
10 משיכות טבעת / אופקי
ABMAT + WB 15

תרגולת 3 WOD – צ'קאוט
טבטה
סמיכה קדמית
סמיכה צידית