יום: 2 בספטמבר 2019

Training

02.09.19 יום ב'

חימום: פעמיים
60 קפיצות חבל
12 הפיכות גלגל
10 שכיבות סמיכה
10 כדור קיר

יסוד
ט'רסטר צינור/2KB
פולקום מעל קופסה

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
פעמיים:
15 משיכות טבעת
30 דדליפט KB
4 פולקום מעל קופסה
15 משיכות טבעת
10 ט'רסטרים 2KB
ABMAT + PLATE/WB 30
20 כדור קיר

תרגולת 2 WOD – צ'קאוט
סאלי
סקווט אחורי צינור
סקווט קדמי צינור

תרגולת 3 WOD – טבטה בזוגות
סמיכה קדמית
כדור קיר במסירות