יום: 10 בספטמבר 2019

Training

10.09.19 יום ג'

חימום: פעמיים
40 סקווטים
10 GHD
2 טיפוסי חבל

יסוד
STEP UPS WITH KB

כוח
BACKSQUAT 5-5-3
PRESS 3-3-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
10-20-30
STEP UPS WITH KB
שכיבות סמיכה / ברכיים
ABMAT + WB
KB SWINGS
1/2 כדור קיר
1/2 פולקום
400 מ' ריצה בסוף כל סבב

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
5 דקות
9 הנפות KB רוסיות
6 סקווט קדמי
3 שכיבות סמיכה על מוט של BB