יום: 12 בספטמבר 2019

Training

12.09.19 יום ה'

חימום: פעמיים
10 שניות ע' ידיים על קיר / על קופסה
20 הנפות KB
50 ק. חבל / 30 כפול
12 לנג'ים

יסוד
קפיצות חבל כפולות

כוח
BENCHPRESS 5-5-3-3
חצי דקה DEADHANG בין לבין

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
4 פעמים
30 קפיצות כפולות /60 רגילות
15 משיכות טבעת/10 מתח/5 מתח לחזה
30 סקווטים
15 רלמ"מ
100 מ' ספרינט
דקה מנוחה

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
5 דקות
5 סנצ' KB יד ימין
5 הנפות KB רוסיות
5 סנצ' KB יד שמאל