יום: 16 בספטמבר 2019

Training

16.09.19 יום ב'

חימום: פעמיים
10 כדור קיר
10 לנג'ים בהליכה
20 הנפות KB
2 טיפוס חבל משכיבה

יסוד
הנפות KB רוסיות
גובלט סקווט

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
15 משיכות טבעת / 10 מתח
10 ABMAT
20 הנפות KB רוסיות
10 הרמות רגליים בשכיבה / 5 רלמ"מ
15 עליות קופסה / 10 קפיצות
10 ABMAT
20 גובלט סקווט
10 הרמות רגליים בשכיבה / 5 רלמ"מ
5 פושפרס KB בכל יד (בנפרד)
10 ABMAT
20 דדליפט KB
10 הרמות רגליים בשכיבה / 5 רלמ"מ

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
5 דקות
3 שכיבות סמיכה
6 הנפות KB
12 סקווטים