יום: 23 בספטמבר 2019

Training

23.09.19 יום ב'

חימום: פעמיים
10 פשיטות GHD
10 פטיש בכל יד
2 הליכת חוואי
30 קפיצות חבל

יסוד
עליות קופסה + KB
כדור קיר

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
פעמיים
15 שכיבות ברכיים
ריצת 100 מ'
20 גובלט סקווט
ריצת 100 מ'
15 פולקום
ריצת 100 מ'
20 ABMAT
ריצת 100 מ'
15 עליות קופסה + KB
ריצת 100 מ'

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
8 דקות
10 הנפות KB
8 משיכות טבעת/ 4 מתח
5 כדור קיר