יום: 2 באוקטובר 2019

FRAN

02.10.19 יום ד'

חימום: פעמיים
10 קפיצות כפולות/ 40 רגיל
10 שכיבות סמיכה יוגה
20 כדור קיר

יסוד
מתח קיפינג – חזרה

כוח
THRUSTER 5-3-3
חצי דקה סקווט עמוק בין לבין

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
FRAN
9-15-21
ט'רסטרים
מתח/ בקפיצה/ טבעות אופקי

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
5 ד'
10 סומו דדליפט הייפול KB
10 דיפים / אחוריים
10 ABMAT

Training

01.10.19 יום ג'

חימום: פעמיים
30 ק. חבל
20 הנפות KB רוסיות
חצי דקה סמיכה קדמית

יסוד
MED BALL CLEAN
2KB CLEAN

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
ארבע פעמים
5 קלין כדור כוח / קלין עם 2KB
10 שכיבות סמיכה
15 משיכות טבעת / 10 מתח / 5 לחזה
15 קפיצות קופסה
30 הנפות KB רוסיות

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
8 דקות
8 לנג'ים
10 גובלט סקווט
12 הנפות KB
ABMAT 14