יום: 3 באוקטובר 2019

BARBARAKELLY

04.10.19 יום ו'

חימום: פעם אחת
30 קפיצות חבל
30 הנפות KB
דקה סמיכה קדמית

יסוד
DEADLIFT

כוח
DEADLIFT 5-5-5
BACKSQUAT 5-5-3-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
BARBARA בשינוי
שלוש פעמים
10 מתח / עליון / בקפיצה
15 שכיבות סמיכה / ברכיים
ABMAT 20
25 סקווט

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
KELLY בשינוי
שלוש פעמים
400 מ' ריצה
30 קפיצות קופסה
30 כדור קיר

Training

03.10.19 יום ה'

חימום: פעמיים
30 ק. חבל
20 פטיש
10 הנפות KB
חצי דקה סמיכה קדמית

יסוד
SQUAT CLEAN

כוח
CLEAN 5-5-3-3
FRONTSQUAT 5-5-3-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
30 סקווט קלין

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
5 דקות
8 לנג'ים
4 KB JERK ביד אחת
20 הנפות KB
4 KB JERK ביד שניה