יום: 26 באוקטובר 2019

Training

27.10.19 יום א'

חימום: פעמיים
10 כדור קיר
20 הנפות KB
15 סומו דדליפט הייפול KB

יסוד
SQUAT CLEAN

כוח
SQUAT CLEAN 5-5-3-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
10-20-30-40
קפיצות חבל כפולות / רגילות X2
ABMAT / חצי רלמ"מ
הנפות KB
1/2 דדליפט @30%

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
7 ד'
2 מתח /מתח עליון/ משיכות טבעת
2 שכיבות סמיכה / ברכיים
4 פושפרס / 2 HSPU
8 הנפות KB כבד