יום: 29 באוקטובר 2019

Training

29.10.19 יום ג'

חימום: פעמיים
30 הנפות KB
20 נדנודי חלול HOLLOW ROCK
10 פטיש בכל יד

יסוד
FRONTSQUAT

כוח
FRONTSQUAT 5-5-3-3
10 שניות ישיבת L בין לבין

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
14 ד'
3 מתח
4 דדליפט @50%
5 הנפות KB
6 פולקום

תרגולת 2 WOD – טבטה
ABMAT
כדור קיר

Training

28.10.19 יום ב'

חימום: פעמיים
10 כדור קיר
20 לנג'ים בהליכה
חצי דקה תליה על מוט בדדהנג
עם הגבהת רגליים

יסוד
GROUND TO OVERHEAD

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
ריצה 200 מ' / 100 קפיצות חבל
ואז 3 פעמים:
30 גובלט סקווט
25 הגבהת כדור / שק כוח (GTOH)
20 ABMAT + WB
15 עליות קופסה / 10 קפיצות
10 דדליפט KB
5 פולקום
לסיום
ריצה 200 מ' / 100 קפיצות חבל

תרגולת 2 WOD – סאלי
הנפות KB
סמיכה קדמית