יום: 5 בנובמבר 2019

Training

05.11.19 יום ג'

חימום: פעם אחת
30 הנפות KB
15 ישיבות V
הליכת חוואי הלוך ושוב

יסוד
2 קטלבל סקווט קלין

כוח
BACKSQUAT 5-5-3
חצי דקה סמיכה קדמית בין לבין

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
9-15-21
לנג'ים עם פלטה באחיזה עילית
מתח / בקפיצה / משיכות טבעת אופקיות
שכיבות סמיכה / ברכיים
סקווט קלין 2KB

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
7 ד'
5 גובלט סקווט
10 הנפות KB רוסיות
15 משיכות טבעת / אופקיות על קופסה