יום: 19 בנובמבר 2019

Training

19.11.19 יום ג'

חימום: פעמיים
הליכת זיקית / עם שק על הבטן
30 סקווטים
10 משיכות טבעת / אופקיות

כוח
FRONTSQUAT 5-5-5
WEIGHTED PULL UP 5-5-5

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
12 ד'
5 מתח
5 דיפים /אחוריים
4 פאור סנצ'
4 סקווט עילי

מי שיכול אז שיהפוך את הסנצ' והסקווט
לסקווט סנצ'
ניתן להפוך את הסקווט עילי לסקווט אחורי למי שמתקשה

תרגולת 2 WOD – כל דקה על הדקה
6 דקות
קומפלקס דוב בכל דקה עם המוט של סנצ'