יום: 24 בנובמבר 2019

Training

24.11.19 יום א'

חימום: פעמיים
50 קפיצות חבל
עבודה יסודית על קימה טורקית
עבודה יסודית על סנצ' KB

יסוד
קימה טורקית
סנץ' KB/DB

תרגולת 1 WOD – כל דקה על הדקה
6 ד' ראשונות, כל דקה באופן מתחלף
2 קימה טורקית
6 ד' אחרונות, כל דקה באופן מתחלף
4 קימה טורקית

תרגולת 2 WOD – למירב חזרות
12 ד'
10 סנץ' KB/DB ביד שמאל
10 סנץ' KB/DB ביד ימין
5 פולקום
10 כדור קיר