יום: 25 בנובמבר 2019

Training

25.11.19 יום ב'

חימום: פעמיים
20 טפיחות כתפיים
20 גובלט סקווט
20 הנפות KB

יסוד
פולקום
שכיבות סמיכה עם כל הואריאציות

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
5 מתח / 10 משיכות טבעת
6 פולקום
10 רלמ"מ / ברכיים לחזה
5 פולקום
15 קפיצות קופסה
4 פולקום
20 לנג'ים עם פלטה עילית
3 פולקום
25 שכיבות סמיכה/ ברכיים
2 פולקום
30 ABMAT
1 פולקום
35 סקווטים
TIME CAP 30 MIN

תרגולת 2 WOD – טבטה
הנפות KB
שכיבות סמיכה