יום: 27 בנובמבר 2019

Training

27.11.19 יום ד'

חימום: פעמיים
30 ק. חבל
30 הנפות KB
חימום ברגנר ביחד פעם אחת

יסוד
סנצ' דדליפט – סנצ' פול – סנצ'

כוח
כל דקה על הדקה 10 ד'
3 סנצ' דדליפט 2, סנצ' פול, 1 סנצ'
ניתן לשנות משקל בין דקה לדקה

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
3 קפיצות קופסה
6 דיפים/ על קופסה/ אחוריים
9 סקווט קדמי 2XKB
ABMAT + WB 15
30 כדור קיר

תרגולת 2 WOD – טבטה
שכיבות סמיכה / ברכיים
מתח / משיכות טבעת
לספירה את שניהם