יום: 2 בדצמבר 2019

Training

02.12.19 יום ב'

חימום: פעמיים
10 פושפרס KBX2
20 הנפות KB
25 גובלט סקווט

יסוד
ישיבות V

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
פעמיים
80 קפיצות חבל / 60 קפיצות כוכב
20 הנפות KB רוסיות
15 כדור קיר
10 ישיבות V
5 פולקום
10 ישיבות V
15 כדור קיר
20 הנפות KB רוסיות
25 סקווטים

תרגולת 2 WOD – טבטה
טיפוס הרים
אופניים

תרגולת 3 WOD – טבטה
סמיכה צידית
סמיכה קדמית

תרגולת WOD 4 – סאלי
שכיבות סמיכה
סקווטים