יום: 22 בדצמבר 2019

Training

22.12.19 יום א'

חימום: פעם אחת
50 מכל אחד
ABMAT
הנפות KB

יסוד
סנצ' DB/KB

כוח
DEADLIFT 5-5-3
PRESS 5-5-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
9-15-21
רלמ"מ / ABMAT+WB
סמצ' DB/KB יד שמאל
דדליפט 60% RM3
סנצ' KB/DB יד ימין
2XKB פרונטסקווט

תרגולת 2 WOD – טבטה
הרמת רגליים סטטית
הרמות רגליים צידיות