יום: 23 בדצמבר 2019

Training

23.12.19 יום ב'

חימום: פעמיים
10 פטיש בכל צד לשני הצדדים
20 הרמת רגליים בשכיבה
10 משיכות טבעת

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
לבצע חזרות של
1
2-1
3-2-1
וכו' עד
8…2-1
(כמו הדלקת נרות של חנוכייה)

כשכל חזרה היא של:
20-1 קפיצות חבל כפולות / 40 רגילות
2-קפיצות קופסה/עליות
3-הנפות KB
4-ABMAT + WB
5-פולקום שק כוח
6-שכיבות סמיכה / ברכיים
7-גובלט סקווט
8-לנג'ים עם KB

תרגולת 2 WOD – טבטה
ABMAT
סמיכה צידית

תרגולת 3 WOD – סאלי
סקווט אחורי שק כוח
משיכות טבעת