יום: 5 בינואר 2020

Training

05.01.20 יום א'

חימום: פעמיים
50 ק. חבל
15 פטיש בכל יד
20 בקסקווט שק כוח

יסוד
JERK

כוח
BENCHPRESS 5-5-5-3
JERK 3-3-3-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש חזרות
400 מ' ריצה / 200 קפיצות חבל
21 הנפות KB
6 קרקע להגבהה GROUND TO OVERHEAD

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
7 ד'
מתחילים ב
1 מתח, 2 שכיבות סמיכה, 3 סקווטים
2 מתח, 4 שכיבות סמיכה, 6 סקווטים
3 מתח, 6 שכיבות סמיכה, 9 סקווטים
וככה ממשיכים עד סוף ה 7 ד'
ניתן לעבור ל
טבעות, שכיבות ברכיים, סקווטים
אך יש לתעד מתי