יום: 6 בינואר 2020

Training

06.01.20 יום ב'

חימום: פעמיים
40 קפיצות חבל
20 סקווטים
15 הנפות KB
5 פולקום

יסוד
קלין כדור כוח
עליות קופסה רוסיות

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
7 דקות
5 קלין כדור כוח
5 כדור קיר
10 משיכות טבעת/ 5 מתח
5 קפיצות קופסה

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
10 ט'רסטר צינור/KB
20 עליות קופסה רוסיות
ABMAT 30
40 הנפות KB קל