יום: 27 בינואר 2020

Training

27.01.20 יום ב'

חימום: פעמיים
דקה סמיכה קדמית
חצי דקה תלייה על מוט
10 קפיצות קופסה

יסוד
סקווט קלין KB

לנג'ים בהגבהת פלטה

תרגולת 1 WOD – למירב חזרות
12 דקות
40 קפיצות חבל / כוכב
ABMAT 15
10 לנגי'ם בהגבהת פלטה
15 משיכות טבעת
5 סקווט קלין KB יד ימין
5 סקווט קלין KB יד שמאל

תרגולת 2 WOD – טבטה כפולה
8 דקות
הנפות KB – סופרים
סמיכה קדמית
אופניים – סופרים
הגבהת רגליים ססטית בשכיבה