יום: 29 בינואר 2020

Training

29.01.20 יום ד'

חימום: פעמיים
25 סקווטים
10 ברכיים למרפקים / רגליים 90 מעלות
פעם אחת: ברגנר

יסוד
פאור סנצ'

כוח
BACKSQUAT 5-5-5
JERK 5-5-5

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
5 פאור סנצ'
20 ABMAT
400 מ' ריצה

תרגולת 2 WOD – למירב חזרות
10 ד'
15 קפיצות קופסה
20 כדור קיר